Maastricht University

susan_rutten

Professor of Islamic Family Law in a European Context. Conducting research in the field of religious and ethnic diversity in family law and family practice in Europe, with focus on the Netherlands. More specific:legal and empirical research in the fields of religious marriages, unregistered marriages, international marriages, child marriages, forced marriages, religious divorces, international divorces, marital captivity, and issues surrounding children and Islamic family law.

Relevant Publications:

  • Hernieuwde bezinning op informele religieuze huwelijken, Nederlands Juristenblad (NJB) (12) 2016, p. 786-794
  • Nederland en kinderhuwelijken, Tijdschrift voor Recht, Religie en Beleid (TRRB), 2016 (7) 2, p. 22-39
  • Gewoon getrouwd. Een onderzoek naar kindhuwelijken en religieuze huwelijken in Nederland.
  • Onderzoeksrapport t.b.v. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, December 2015, 179 blz (samen met Esther van Eijk, Lisanne Drost, Khadija Kadrouch Outmany en Eliane Smits van Waesberge): http://www.verwey-jonker.nl/publicaties/2015/-gewoon-getrouwd-
  • Eliane Smits van Waesberghe, Iris Sportel e.a., Zo zijn we niet getrouwd; een onderzoek naar omvang en aard van huwelijksdwang, achterlating en huwelijkse gevangenschap, Onderzoeksrapport t.b.v. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, september 2014, 154 blz.: http://www.verwey-jonker.nl/publicaties/2014/zo-zijn-we-niet-getrouwd
  • Protection of spouses in informal marriages by human rights, Utrecht Law Review 2010, 2 (Special Issue: Human Rights Law as a Site of Struggle over Multicultural Conflicts. Comparative and Multidisciplinary Perspectives, pp. 77-92